CV-sida

Isabella Kleman

Isabella Kleman
Doktorand på Biosystem och teknologi i ämnesområdet Hortikulturell mikrobiologi

Presentation

Forskar på hur man med hjälp av dofter och andra mätbara aspekter av lökkvalitet kan upptäcka lagringssjukdomar och groning i ett tidigt stadie och förutsäga lagringsdugligheten. Målet att minska svinnet av lök under lagring

Forskning

SLF-finanserat projekt; Fältförutsättningar för lyckad löklagring med minskat svinn

Bakgrund

  • Masterexamen i Biologi och Hortonomexamen, SLU, Alnarp 2018
  • Kandidatexamen i Biologi, SLU, Alnarp, 2016

Kontaktinformation

Doktorand vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415164, +46738008369
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: