CV-sida

Hjalmar Holm

Jag skriver på min masteruppsats om askskottsjuka inom jägmästarprogrammet. Jag har jobbat flera säsonger med fältinventering och i skogliga försök, bland annat för Riksskogstaxeringen och för Svartbergets försökspark.

Presentation

Jag är jägmästarstudent i slutfasen av studierna med många järn i elden på frididen. Jag har erfarenhet från en rad branscher, såsom skogligt fältarbete, socialt arbete, lärarvikarie, krogarbete et c. och jag har en stor bunt fritidsintressen, såsom frilutsliv, musik, träning, historiskt återskapande, slöjd, språk, rollspel, dans och amatörteater. 

Undervisning

Jägmästarprogrammet, SLU. 

En termin statsvetenskap på LTU. 

Fristående kurser på UmU. 

Forskning

Masteruppsats om askskottsjuka:

Investigation of constitutive phloem phenolics in European ash (Fraxinus excelsior) with different phenotypic susceptibility to ash dieback. 
Handledare: Michelle Cleary, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. 

 

Publikationer i urval

Boström, Viktor and Holm, Hjalmar, 2012. Bottensubstratets inverkan på föryngring av Flodpärlmussla. Grundnivå, G2E. Umeå: (S) > Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Länkar

hjho0001@stud.slu.se


Kontaktinformation