CV-sida

Hanna Karlsson Potter

Hanna Karlsson Potter
Min forskning fokusrerar på hållbarhetsbedömningar av mat och bioenergiproduktion.

Undervisning

Kursansvarig för Energi- och livscykelanalys (TN0285) samt Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313).

Forskning

Projekt

Mistra food futures är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med fokus på det svenska livsmedelssystemet. Inom projketet arbetar jag med miljösystemanalyser av dagen system samt framtidscenarier för det svenska livsmedels systemet.

Inom projektet "Odling av hållbar energi och ett stärkt svensk jordbruk genom en ny oljegröda" arbetar jag med miljöutvärdering av fältkrassingen, en ny oljegröda.

Miljöeffekter av produktion och distribution av vegetariska proteinkällor i olika former, frukt och grönt, spannmål, rotfrukter med mera. Läs mer om projektet här

Potentialuppskattningar och livscykelanalys av HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja). Läs mer om projektet här.

Handledning

Biträdande handledare för Saurav Kalita, Shan Zhang och Christan Sigtyggsson.

Publikationer i urval

Se publikationer här.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671777
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: