CV-sida

Evgenij Telezhenko

Evgenij Telezhenko
Forskare vid enheten för djurmiljö och byggnadsfunktion, Inst. för Biosystem och Teknologi

Undervisning

Jag undervisar om olika golv för lantbruketsdjur på kursen Animalieproduktion I och om husdjursavel på kursen Animalieproduktion III på Lantmästareprogrammet.

Forskning

Systemlösningar för olika golvsystem med avseende på djurvälfärd, beteende, hälsa (särskilt klövhälsa) och arbetsmiljö.

Aktuella forskningsprojekt:

Bakgrund

  • Agr Dr i Husdjursvetenskap, SLU
  • Agr Lic i Husdjurshygien, SLU
  • Husdjursagronom

Publikationslista: