CV-sida

Emma Nilsson

Emma Nilsson
Jag är doktorand inom näringsfysiologi på institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi.

Presentation

Mitt doktorandprojekt handlar om hur olika dieter påverkar djuret fysiologiskt. Mer specifikt kommer jag att analysera data från ett projekt som undersökt hur en stärkelserik diet och en grovfoderdiet påverkar travhästar som tränades för tävling. Genom metabolomik och proteomik analyser från blodplasma och muskelbiopsier fås detaljerad information om förändringar i metaboliter och proteiner av dieterna. Vilket kommer ge kunskap om effekter från dieterna utöver energi och näringsupptag. 


Huvudhandledare är Anna Jansson. Biträdande handledare är Jan Erik Lindberg och Erika Roman.
 


Utöver mitt doktorandprojekt har jag varit med i projekt om syrsor där vi undersökte möjligheten att använda syrsor som livsmedel i Sverige. I det projektet undersöktes effekten av olika dieter både på tillväxtfaktorer och beteenden. Projektledare Anna Jansson. 

Undervisning

Jag undervisar i enkelmagades djurs digestionsfysiologi för flera studentgrupper vid SLU.

Bakgrund

Agronomexamen inrikting husdjur 2021

Publikationer i urval

LE. Vossen, E. Nilsson, A. Jansson, E. Roman (2022). Open field behavior in the house cricket (Acheta domesticus): effect of illumination, sex differences and individual consistency. Journal of Insects as Food and Feed, https://doi.org/10.3920/JIFF2022.0063. 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672145
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala