CV-sida

Daniel Johansson

Daniel Johansson

Kontaktinformation

Systemutvecklare vid IT-avdelningen; IT-utveckling G1
Telefon: +4618673532, +46761156603
Postadress:
IT-avdelningen, Box 7079
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala

Publikationslista: