CV-sida

Bruno Santesson

Bruno Santesson
Avdelningschef för avdelningen för landskapsarkitektur. Landskapsarkitekt, universitetsadjunkt.

Presentation

Universitetsadjunkt på SLU Ultuna sedan 2011. Har tidigare arbetat som projekterande landskapsarkitekt på Vägverket, med fokus på trafikplanering, gatumiljöer och stadsrum.

Undervisning

Har undervisat samt haft kursansvar för flera olika kurser på landskapsarkitektprogrammet. För närvarande har jag kursansvar för kursen Landskapsarkitekten i praktiken som ges 4 gånger per läsår på avancerad nivå.

Samverkan

Medlem i arbetsgruppen för plattformen SLU LANDSKAP, en samlad resurs inom ämnesområdet landskapsarkitektur på hela SLU.

 

Länkar


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Professionens praktik
Telefon: +4618672519, +46702501165