CV-sida

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist
Tekniker med bakgrund i medicinska försök.

Presentation

Jag jobbar som tekniker i animaliegruppen, är även försöksdjursföreståndare, och arbetar främst med datainsamling. Jag hjälper även till vid sammanställningar, planering och genomförande av projekt och liknande. Har ett stort intresse av djur, växt/odling och forskning.

Bakgrund

Gymnasial utbildning i naturbruk/djurvård och 10 års arbetslivserfarenhet som tekniker i medicinska djurförsök på mus och råtta på Lunds universitet.


Kontaktinformation

Försökstekniker vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415093
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: