CV-sida

Anders Roos

Anders Roos
Professor i företagsekonomi med inriktning mot den skogsindustriella förädlingskedjan

Presentation

Strategianalys om skogssektorn

Marknadsföring av skogsprodukter

Kundanalys

Supply chain management

Skogssektorn i den biobaserade ekonomin

Innovation i skogssektorn

Skogsförvaltning och hållbar utveckling

Forskning

Sustainable Business Models for Tree based Value Chains in Sub Saharan Africa:

Skogliga värdekedjor är viktiga för miljontals människor i Afrika söder om Sahara. De återfinns främst inom den informella sektorn och omfattar skörd, bearbetning och marknadsföring av olika skogsprodukter: virke, energived, livsmedel, medicin mm. De flesta av dessa produkter går till en lokal eller regional marknad. Värdekedjorna sysselsätter tiotals miljoner, mestadels fattiga människor i skörd och förädling och är viktiga för över 600 miljoner konsumenter. Nästan 90% av avverkningen är avsedd för förbrukning i Afrika i första hand för energi. Dock är inte skogsanvändningen hållbar och kontinenten står för 80% av världens nettoavskogning. Hållbara skogliga försörjningskedjor skulle bidra till en bromsad avskogning och därmed mindre växthusgaser - och samtidigt ge försörjning och skogsprodukter för framtiden. Denna studie undersöker förutsättningarna för hållbara skogliga försörjningskedjor bland resurssvaga aktörer. Vi studerar hur flödena organiseras och de resurser och kunskaper som medlemmarna tillgår idag för att skapa hållbara värdekedjor, som också bidrar till bättre levnadsvillkor. Studien utgår från Sustainable Livelihoods modellen, teori om resurser och kapaciteter och operationsanalytiska modeller för värdekedjor. Två  roducentgrupper studeras utifrån deltagande forskningsdesign, med kvantitativa och kvalitativa metoder samt observationer. Forskningen genererar kunskap till lokala aktörer och stödjer utformningen av rådgivning och samarbetsprojekt.

Publikationer i urval

Roos, A., Eggers, J., Mark-Herbert, C., Lindhagen, A. 2018. Using von Thünen rings and service-dominant logic in balancing forest ecosystem services. Land Use Policy 79 (2018) 622-632.

Roos, A., Ahlgren, S., 2018. Consequential life cycle assessment of bioenergy systems – A literature review. Journal of Cleaner Production 189, 358-373.

Olle, O., Anders, R., Ruben, G., Lena, B., Patrick, L., Bo, H., Daniela, T., Damon, H., Jens, P., Jakob, H., 2018. Time to tear down the pyramids? A critique of cascading hierarchies as a policy tool. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 7, e279.

Thiger, E., Woxblom, L., & Roos, A. 2017. Empathic design for wood product innovation based on genuine customer needs – A test application on Swedish builders. Wood Material Science & Engineering, 12(3), 118-128.

Magnus Larsson, Matti Stendahl & Anders Roos 2016. Supply chain management in the Swedish wood products industry – a need analysis, Scandinavian Journal of Forest Research, 31:8, 777-787

Räty T., Toppinen A., Roos A., Nyrud AQ., Riala M. 2016. Environmental policy in the Nordic wood product industry: insights into firms’ strategies and communication. Business Strategy and the Environment 25:10–27. 

Roos, A., Stendahl M. 2016. The role of the forest sector in the emerging bio-economy. In “Forests, Business and Sustainability” (eds. Hansen, E., Kozak, R., Panwar, R.) Earthscan, New York.

Roos, A., 2016. Business—Bioproducts in the Bioeconomy. In “Environmental Impacts of Traditional and Innovative Forest-based Bioproducts” (eds. A. Kutnar, S. S. Muthu) Series: “Environmental Footprints and Eco-design of Products and Processes”. Springer.

Hannerz M., Nohrstedt H-Ö., Roos A. 2014 Research for a bio-based economy in the forest sector – a Nordic example. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4): 299-300.

Kleinschmit D., Hauger Lindstad B., Jellesmark Thorsen B., Toppinen A., Roos A., Baardsen S. 2014. Shades of green: a social scientific view on bioeconomy in the forest sector. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4):402-410. 

Roos A., Lindström M., Heuts L., Hylander N., Lind E., Nielsen C. 2014. Innovation diffusion of new wood-based materials – reducing the “time to market”. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4):394-401

Mattila O., Roos A. 2014. Service logics of providers in the forestry service sector: Evidence from Finland and Sweden. Forest Policy and Economics 43(2014):10–17.

 

 

Länkar

https://www.slu.se/institutioner/skogsekonomi/forskning2/forskningsprojekt/hallbara-affarsmodeller-for-skoliga-vardekedjor-i-afrika-soder-om-sahara/


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: 018671564, 0739840705
Postadress:
Box 7060
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, våning 3, Uppsala