CV-sida

Anders Mårsén

Anders Mårsén
Jag är utbildad landskapsarkitekt som i mitt engagemang på SLU vill bidra till att utveckla metoder för att kombinera naturens processer och människornas idéer på hållbara och estetiskt intressanta sätt.

Presentation

Mina huvudsakliga intressen är inom ekosocial stadsutveckling: medskapande, urbana ekosystemtjänster, gestaltad livsmiljö, klimatfrågor, återbruk,  placemaking, kuturdriven stadsutveckling, tredje rummet strategier, mindscapes, utvecklandet av policy och verktyg i kommunala och statliga gröna styrdokument, exploateringspolitikens konsekvenser för utvecklingen av mark, natur och stad.

Konstnärlig lektor i landskapsarkitektur, SLU, 10% 2016 – påg.
Landskapslaget AB, Landskapsarkitekt 2015 – påg.
(nod)combine arkitekter AB, Grundare och delägare 1998 – 2015
Sveriges arkitekters hållbarhetsråd 2019-2020
Boverkets referensgrupp för ekosystemtjänster. 2015-2019
Varit med och grundat och drivit arbetsklubben Coffice i Stockholm 2009-2016
Frilans i landskap, musik, konst, och undervisning. 1994 – 1998
Gora art and landscape, praktik 1993
Landskapsarkitekturprogrammet 1988-1994

Undervisning

Föreläsningar och medverkan i undervisning i olika sammanhang 1994-pågånde
SLU Ultuna, medverkan i kurser om stadsutveckling 2015 – pågående
KTH, arkitektskolan undervisning 2002-2014
SLU Alnarp undervisning 1997-1998

Forskning

Jag är ingen formell forskarutbildning men är intresserad av att arbeta för att forskning omsätts i praktiska projekt. Jag har t.ex. varit med i Green Surge (Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy) 2013-2017   EU-fonderat forskningsprojektet med 24 partners i 11 länder. I Green Surge arbetade jag bl.a. som ”facilitator” i ett så kallat Urban Learning Lab i Malmö. http://greensurge.eu
Jag har t.ex. också deltagit i Vinnovaprojektet Grönatakhandboken steg 3 (2021) samt medverkat med en text i antologin "Medborgaridialog - demokrati eller dekoration?" Arkus (2015). 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Professionens praktik