Innehåll till Vårt SLU

Senast ändrad: 11 juli 2023

Bidra till att skapa berättelsen om SLU genom fördjupande reportage om verksamhet och/eller medarbetare. Syftet är att bidra till intern stolthet och känsla av gemenskap (Ett SLU) samt stärka bilden av oss externt. 

Under Vårt SLU publiceras reportage, om verksamhet och medarbetare, som håller över tid. Berättelserna ska ge en målande bild av vårt universitet. Här finns det plats för längre utläggningar, bilder och film. 

Varumärkesmanualen och SLU:s strategi fungerar som ramverk. Innehållet ska präglas av att SLU är: 

  • globalt
  • modernt
  • relevant
  • kreativt
  • ansvarsfullt

Ett bra exempel på ett trevligt reportage är Nyfikna barn på besök bland grödorna på Campus Ultuna. 

Här hittar du tips om hur du skriver ett reportage.

Material och publicering

Skicka ditt material, eller idéer på reportage, till internkommunikation@slu.se. Rubricera Till Vårt SLU i ämnesraden.

Internredaktionen gör en bedömning av inkommet material och publicerar på Vårt SLU på medarbetarwebben. Utvalda reportage visas även på externwebben, därmed kan de användas i SLU:s kanaler i sociala medier för ökad spridning.

Vi strävar efter tvåspråkighet i största möjliga mån, skapa gärna text/video på både svenska och engelska. Internredaktionen har tyvärr inte möjlighet att bistå med översättning.

Nyhetstexter hör hemma i våra nyhetslistor på medarbetar-, student och externwebben. Kunskapsinriktade, populärvetenskapliga artiklar, publiceras bäst i Kunskapsbanken.