Redaktion

Senast ändrad: 11 januari 2024

Redaktionen för Vårt SLU består av medarbetare på enheten för internkommunikation och ledningsstöd vid kommunikationsavdelningen.

Den tidigare redaktionen för personaltidningen Resurs tar nya tag med ett nytt koncept. 

Vanja Sandgren, Anette Neldestam Larsson, Ulla Ahlgren och Mårten Granert-Gärdfeldt ansvarar för innehållet, producerar och vägleder övriga skribenter. 

Resurs går inte längre att hitta på webben, men under rubrikerna Vilka vi är och Vad vi gör finns ett urval av sparade artiklar.