SLU-forskare med i regeringens vetenskapliga referensgrupp för covid-19-vaccin

Senast ändrad: 06 juli 2023
Forskare Anne-Lie Blomström, foto.

I den vetenskapliga referensgrupp som regeringens utsedde vaccinsamordnare Richard Bergström har till sitt förfogande finns SLU-forskarna Anne-Lie Blomström och Caroline Fossum med. Båda är forskare på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap på VH-fakulteten i Uppsala.

Vaccinsamordnaren Richard Bergström tillsattes av regeringen i maj förra året. Han skickade i höstas ut en förfrågan till Sveriges universitet om det fanns personer som ville vara med i den vetenskapliga referensgrupp han var i färd med att formera.

– Jag fick frågan från institutionens prefekt Ivar Vågsholm om jag ville vara med i gruppen och det fanns givetvis inget att tveka över, säger Anne-Lie Blomström. Det är Anne-Lie som syns på bilden.

Doktorerad molekylärbiolog

Anne-Lie är molekylärbiolog med en docentur i molekylär virologi. Hon arbetar till vardags bland annat med storskalig sekvenseringsteknik vilket innebär att hon undersöker hur arvsmassan för ett virus ser ut. Detta kan till exempel användas för att hitta nya virus men även för att titta på varianter av virus.

– Det är väl bland annat på grund av den kompetensen jag fick frågan av Ivar. Jag håller mig uppdaterad på de mutationer som dyker upp runt om i världen. SARS-CoV2 som är viruset som orsakar covid-19 är ett RNA-virus och det muterar därför snabbare än ett DNA-virus. Ser jag något intressant så rapporterar jag det till coronagruppen.

Det är en grupp som består av uppåt tjugo forskare från olika lärosäten runt om i Sverige. Den har givetvis inga fysiska möten men ses ibland över zoom.

Vaccinet blir avgörande

Anne-Lie tror att vaccinet blir helt avgörande för att sätta stopp för smittspridningen och antalet döda. Även om den brittiska virusvarianten inte nödvändigtvis är dödligare än det ursprungliga viruset så kan den leda till att fler blir smittade och därmed eventuellt att fler kommer att dö. Nu finns det flera godkända vacciner och vaccinationen börjar komma igång, i vissa länder snabbare och effektivare än i andra.

– Det har ibland nämnts att dessa vacciner skulle vara mindre säkra och kunna ge upphov till fler biverkningar – men så är det inte. Man har inte alls gjort några avkall på de kliniska studierna. Många företag och forskare runt om i världen samarbetar och det är fantastiskt. Dessutom finns viktiga erfarenheter från andra utbrott, till exempel SARS-utbrottet i Kina för en femton, tjugo år sedan. Det var också ett coronavirus och den forskningen har gett mycket värdefulla insikter som nu har förkortat processen för att få fram effektiva vacciner.

Det ljusnar

På många sätt börjar det ljusna. Dels närmar sig våren med varmare väder. Det är bra för att minska smittspridningen. Dels blir allt fler vaccinerade.

– Jag kommer inte att tveka. Jag kommer att vaccinera mig så fort jag får den möjligheten, avslutar Anne-Lie.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad februari 2021.