4 mar

Uppsala

Utbildning v.10

Välkomna till ett introduktionsmöte om hur man i SLU:s webbapplikation PLUS gör en kalkylansökan.

PLUS kalkyl är första steget i en pågående digitaliseringen på SLU av verktygsstöd för arbete med projektplanering och uppföljning.

Kursen riktar sig till projektekonomer, beslutsstöd eller motsvarande.

Erik Lövbom från IT håller i samtliga kurstillfällen tillsammans med
Jenny Högström, Zelal Everbring eller Mikael Rosenius.

Kursen genomförs mellan kl. 13.00–13.50


Kontaktinformation