Kvalitet och Nytta 2018 (KoN 2018)

Senast ändrad: 27 januari 2023

SLU:s styrelse beslutade i april 2017 att genomföra en forskningsutvärdering vid SLU.

Utvärderingen fokuserade på forskargruppsnivån och omfattade tre huvudkomponenter:

 1. Forskningskvalitet
 2. Forskningens samhällsnytta
 3. Samverkansförmåga

De nästan 2 000 SLU-anställda som är verksamma inom forskningen grupperades i 61 bedömningsenheter (”Units of Assessment”).

I denna rapport beskrivs utvärderingens övergripande resultat, som kommer att utgöra en grund för framtida strategiska beslut på alla nivåer inom universitetet.

Ladda ner rapporten här >>

Bilagor till rapporten:

 1. Panels and Units of Assessment
 2. Expert reviewers and their organizational affiliations
 3. Evaluation instructions for expert reviewers
 4. Self-assessment template for UoAs
 5. Bibliometric analyses descriptions
 6. Research evaluation report template
 7. Overview reports of research fields
 8. Unit of Assessment scores
 9. Review panel reports for each UoA