HR-enheten

Senast ändrad: 21 september 2021

HR-enheten är en både rådgivande och utförande enhet inom personalavdelningen. Vi har i och med vår centrala placering ett ansvarar för arbetsgivarfrågor på universitetsnivå. Vårt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs.

Rådgivning

Hjärtat i vår verksamhet är rådgivande stöd till verksamhetens chefer. Det betyder att prefekter, avdelningschefer och andra som har personalansvar kan vända sig till oss för råd. Vi stöder också personaladministratörer och beslutsstöd. Vår rådgivning spänner över ett stort område, och vi hanterar allt från annonsformuleringar till omorganisationer.

HR-specialisterna är experter när det gäller HR-frågor. Du som chef kan vända dig till oss för att få hjälp att hitta den bäst fungerande lösningen. Vi bistår med kunskap i de regelverk som finns och med hjälp att navigera mellan dem, för att du ska kunna hantera din situation på ett bra sätt. HR-specialisterna kan också bidra med kunskap, erfarenhet och verktyg som gör det enklare för dig som chef att strukturera din vardag och utveckla dina medarbetare.

Du behöver komma till oss för rådgivning inför en förändring, övertalighet eller annan personalsituation som är på ingående, men också för rådgivning i en aktuell situation där något redan inträffat. Eftersom vi även är utförande i vissa ärenden, kan vi efter att du bestämt hur du vill gå vidare, också hjälpa dig med samordning och förhandling.

Det är drygt tio personer som arbetar som HR-specialister och fyra HR-aministratörer och varje institution vid SLU har en tilldelad specialist/administratör att vända sig till. 

Personaldirektör

Anna-Karin Olofsdotter, 018-67 10 82, 072-5131432

Enhetschef HR

Åsa Söderberg, 018-67 23 23
Handläggare för FOKUS.

HR-specialister 

Helén Widén, 018-67 24 57
Arbetsrätt, anställningar
Kontaktperson för: VH fakultetskansli, VHC intendentur, Kliniska vetenskaper, Utbildningsservice VHC, Lövsta forskningscentrum,  Husdjursgenetik, Anatomi fysiologi och biokemi, Husdjurens utfodring och vård (HUV), Centrum för reproduktionsbiologi (CRU), SCAW, Biomedicin & veterinär folkhälsovetenskap, Husdjurens miljö och hälsa (HMH). VH fakultet.

Maria Gustafsson, 018-67 15 91
Kontaktperson för: Universitetsdjursjukhuset (UDS).

Henrik Hägerström, 018-67 17 92
Avtal, resor (Travel Manager), rekrytering
Kontaktperson för: Planeringsavdelningen, Personalavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Fastighetsavdelningen, Ledningskansliet, Rektor, Dokumentationsenheten, Utbildningsavdelningen, Avdelningen för lärande och digitalisering, Ekonomiavdelningen, Internrevisionen,  Service, säkerhet och miljö, Biblioteket, IT-avdelningen

Agneta Rösth Ekmyr, 018-67 22 83
Lönebildning, arbetsrätt

Katarina Örnkloo, 018-67 25 63
Hr-controller
Kontaktperson för: Akvatiska resurser (SLU Aqua). 

Anna Gustafsson018-67 12 27
Arbetsmiljösamordnare
Kontaktperson för: Artdatabanken, Molekylära vetenskaper.

Christoffer Thell, 018-67 22 39
Kontaktperson för: Ekologi, Växtbiologi, Växtproduktionsekologi, Energi och teknik, Intendentur Biocentrum, Intendentur ekologicentrum.

Ylva Lindahl, 018-67 19 63
Internationella frågor

Kontaktperson för: Vatten och miljö, Institutionen för ekonomi, Stad och Land, Intendentur mark, vatten och miljöcentrum, NJ fakultet, NJ fakultetskansli.

Jenni Vahlström, 090-786 82 40
Fakultets- och ortsövergripande frågor, Umeå S-faktulteten. Lika Villkors-frågor
Kontaktperson för: Skoglig fältforskning, Skogens ekologi och skötsel, Vilt fisk och miljö, Skoglig resurshushållning, Skoglig genetik och växtfysiologi, Skogens biomaterial och teknologi, S fakultetskansli, S fakultet.

Maria Bergling , 090-786 81 64
HR-strateg
Anställningsordningen, kompetensförsörjning

Kontaktperson för: Skogsmästarskolan, Skoglig mykologi och växtpatologi, Skogens biomaterial och teknologi, Norrländsk jordbruksvetenskap, Skogsekonomi, Mark och miljö.

Kristin Larsson, 040-41 50 18
Fakultets- och ortsövergripande frågor
Kontaktperson för: Sydsvensk skogsvetenskap, Växtskyddsbiologi, Människa och samhälle, Odlingsenheten, Växtförädling, Biosystem och teknologi, Landskapsarkitektur planering och förvaltning, Enheten för samverkan, LTV fakultet, LTV fakultetskansli.

HR-administratörer

Ellen Forsberg, 018-67 22 58 (vik)

Frida Urtel, 018-67 19 19

Karoline Holmström, 018-67 15 71

Malin Björnstad, 018-67 22 93
Systemutvecklingsansvarig ReachMee

Malin Bellander (föräldraledig)

Arbetsrättsjurist

Clara Wiklund, 018-67 15 93
Arbetsrätt, lag och kollektivavtal

Fakta:

Alnarp Besöksadress: Norra Dubbelvillan, Sundsvägen 5 Postadress: Box 52, 230 53  Alnarp

Ultuna Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8 Postadress: Box 7087, 756 51 Uppsala

Umeå Besöksadress: Skogsmarksgränd Postadress: 901 83 Umeå


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se