Fakultetskansli S-fak

Senast ändrad: 06 februari 2020

Fakultetskansliet utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU och har sitt säte i Umeå.

Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetens ledning och i viss mån dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kansliet arbetar med planering, ärendeberedning, ekonomistyrning uppföljning, expertstöd, löpande administration m.m. inom fakultetens olika verksamhetsområden.

Kansliets personal är också sekreterare och föredragande i fakultetens olika nämnder, kommittéer och utskott.

Utöver personal anställda vid fakultetskansliet arbetar här också personal anställda vid:

Ask, Nina

Fakultetsekonom
E-post
+46 90 786 8345

 

Bergström, Charlotta

Utbildningshandläggare
E-post
(+46) 90 786 8149

 

Eriksson, Gunnel

Utbildningshandläggare
E-post
(+46) 90 786 8246

 

Forsberg, Christina

Ekonomiadministratör

Jag arbetar med ekonomi- och personaladministration för fakultetskansliet samt fakulteten gemensamt.

Det innefattar bl.a. fakturahantering, uppdragsarvoden, stipendier, prenumerationer (Fakta Skog), NOR och viss projektadministration.
E-post
+46 (0)90-786 8515

 

Ganeteg, Ulrika

Forskningssekreterare
E-post
+46 (0)90 786 8431

 

Gruffman, Linda

Fakultetssekreterare

Jag är sekreterare i fakultetsnämnden (FN-S) och dess arbetsutskott (AU).

E-post
+46 (0)90-786 8169

 Fredrik Ingemarson

Ingemarson, Fredrik

Chef, sekretariatet för IUFROs Världskongress 2024
E-post
+46 (0)18-67 31 33
+46(0)72-208 99 01

 Fredrik Jonsson

Jonsson, Fredrik

Fakultetshandläggare
Registrator

Jag jobbar som registrator för skogsfakulteten. Arbetet omfattar registrering, validering (bevarande/gallring, känslighetsgrad), kvalitetssäkring genom metadata, dokumentation, redovisning, tillgänglighet, skydd och förvaring.

E-post
+46 (0)90-786 8264

 Anders Jäderlund

Jäderlund, Anders

Utbildningsledare
E-post
+46 (0)90-786 8466

 

Lagrelius, Jessika

Kommunikatör
E-post
+46 (0)73 642 1234

 

Morén, Anna

Marknadsförare
E-post
+46 (0)90 786 8119

 Annika Mossing

Mossing, Annika

Jag är kommunikatör vid framtidsplattformen Future Forests, samt vid fakulteten för skogsvetenskap.

E-post annika.mossing(at)slu.se

+46 (0)727 10 39 44

 Per Olofsson

Olofsson, Per

Fakultetsdirektör

E-post
+46 (0)90-786 8292

 

Sjöström, Tina

Handläggare, lika villkor
E-post
+ 46 (0)90-786 82 35

Louise Tetting

Tetting, Louise

Internationell koordinator (fakultetskansli S)
Jag är internationell koordinator och arbetar med olika typer av internationella frågor på fakulteten, bland annat samordnar jag fakultetens studentutbytesavtal. Jag är även sekreterare i Internationella kommittén.


E-post
+46 (0)90-786 8622

 

Utbildningsavdelningen

 Victoria Eriksson

Eriksson, Victoria

Studievägledare
E-post
+46 (0)90-786 85 81

 Annica Kaljevic

Kaljevic, Annica

Ladokansvarig

Jag är systemansvarig för Ladok
och Slukurs. Jobbar även med 'Mina studier' för studenterna.


E-post
+46 (0)90-786 8506

 

Mattias Öredal

Systemadministratör
e-post
+46(0)90 786 82 13

 

Personalfrågor

 Maria Bergling

Bergling, Maria

Personalspecialist

Mitt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs samt företräder arbetsgivaren i olika sammanhang.

E-post
+46 (0)90-786 8240

 Jenni Vahlström

Vahlström, Jenni

Personalspecialist

Mitt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs samt företräder arbetsgivaren i olika sammanhang.

E-post
+46 (0)90-7868240
+46 (0)72-5190856

 

Kommunikation

 

Ahlgren, Ulla

Kommunikatör
ulla.ahlgren@slu.se
+46 90-786 82 81
+46 70-662 3107

 

Bergvall, Olof

Kommunikatör
E-post
+46 (0)90-786 8211
+46 (0)72-2362915

 

Björk, Gabrielle

Kommunikatör
E-post
+
46 (0)730-287 893

 

Grants Office

Grabbe, Caroline

Grants Office
caroline.grabbe@slu.se
+46 (0)90-786 8389
+46 (0)72-2365670

 

Jäghagen, Karl

Grants Office
E-post
+46 (0)90-786 8420

Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se