Registrera dig i vår bostadskö

Senast ändrad: 12 september 2023

Här kan du som fyllt 18 år registrera din intresseanmälan i SLU:s kö för bostäder och fritidshus.

Du ansvarar själv för att dina uppgifter är korrekta. Den e-postadress som du anger måste vara unik, det vill säga den ska inte användas av någon annan sökande. Viktigt att e-postadressen är aktuell.

Inom två år från anmälningsdatum måste anmälan förnyas av dig, annars
stryks du ur vår kö. Detta görs enklast genom att skicka ett mail till bostadffv@slu.se.

När en bostad eller ett fritidshus blir ledigt skickar vi ut en inbjudan till visning via e-post. Är du intresserad går du på visningen och lämnar en intresseanmälan på plats. Inga lediga objekt visas på hemsidan.

Fyll i formuläret här

De uppgifter du registrerar kommer att behandlas av SLU för att administrera din plats i bostadskön. Den lagliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtal att delta i kön. Din information lagras så länge det krävs för att kunna administrera din köplats eller enligt arkivlagstiftningen. Vill du invända mot behandlingen eller utöva andra rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du kan läsa mer om SLU:s behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The data you register will be processed by SLU to administer your place in the housing queue. The legal basis for the processing is to fulfill agreements to participate in the queue. Your information is stored for as long as it is required to be able to administer your place in the queue or according to archival legislation. If you want to object to the processing or exercise other rights, you are welcome to contact us. You can read more about SLU's processing of personal data on www.slu.se/personuppgifter.

Önskemål

Markera önskemål

Kontaktinformation