Fastighetsförvaltningen

Senast ändrad: 06 mars 2023

SLU äger 6 300 hektar mark och 420 byggnader runt om i Sverige. Bland fastigheterna finns bland annat lokaler för utbildning och forskning. Innehavet innefattar även flera stora lantbruk och olika skogsfastigheter.

Fastighetsförvaltningen inom SLU ansvarar för att underhålla, förädla och utveckla fastighetsbeståndet. Verksamheten bedrivs på drygt ett 30-tal platser runt om i Sverige, vilka redovisas i kartan under länkar nedan.

På Funbo-Lövsta utanför Uppsala har SLU även en biogasanläggning, som försörjer bland annat Ultuna egendom och Lövsta lantbruksforskning med både el och värme. Den drivs av gödsel från SLU:s nöt- och grisstallar. Detta är ett exempel på kretslopp i full skala.

Här kan du läsa mer om alla våra fastigheter >>

Förvaltning och underhåll

Beskrivning av tjänsten: Förvaltning och underhåll genomförs för att bevara och öka värdet i SLU:s fastigheter och för att tillfredsställa verksamhetens krav och behov. Planerat underhåll utförs enligt underhållsplanen. Lokal- och fastighetsanpassningar görs utifrån hyresgästens behov och önskemål. Nybyggnationer görs utifrån hyresgästers önskemål men också utifrån förändrade eller nya lagar och förordningar. Strategisk utveckling av fastighetsbeståndet.

Beställning: Beställning av lokalanpassning går via lokaler och projekt.

Prissättning: Hyra eller arrende. I gårdsarrenden ligger ansvaret för det planerade och löpande underhållet på arrendatorn.

Tilläggstjänster: Inga.

Studentbostäder

Beskrivning av tjänsten: Fördelning och uthyrning av studentbostäder till utbytesstudenter och betalande masterstudenter och i andra hand till studerande och doktorander vid SLU.

Kontakt: Christina Johansson, bostadshandläggare, housing@slu.se

Beställning: Tjänsten beställs via Utbildningsavdelningen.

Prissättning: Via hyresintäkter.

Tilläggstjänster: Inga.


Kontaktinformation