Kvalitetsrapporter

Senast ändrad: 26 september 2022

Kvalitetsrapporter från SLU:s kvalitetssäkring av forskning och miljöanalys kommer att publiceras från och med 2023.

Rektors kvalitetsrapporter

Rektors kvalitetsrapporter kommer att publiceras på denna sida.

Institutionernas och fakulteternas kvalitetsrapporter

Institutionernas och fakulteternas kvalitetsrapporter kommer att publiceras på sharepoint. (Länk till rapporterna på arbetsplats i share-point)