Platsbesök

Senast ändrad: 18 maj 2022

Platsbesöken ger bedömarna möjlighet att få en tydligare och djupare förståelse av hur kvalitetsarbetet bedrivs

Vid de två platsbesöken kommer bedömargruppen att intervjua ett betydande antal utbildningsansvariga från olika nivåer inom universitetet samt lärare, handledare, studenter, doktorander och andra med relevans för utbildningsprocessen.

Bedömningen om universitetets kvalitetssäkringsarbete ska godkännas, få förbehåll eller ifrågasättas grundas på självvärderingen men även i stor utsträckning på resultatet av intervjuerna.

Vid det första platsbesöket 18 september kan bedömarna ställa frågor utifrån självvärderingen samt identifiera fördjupningsspår.

Vid det andra besöket 26-27 november granskas, via fördjupningsspåren, om kvalitetsarbetet fungerar i praktiken.

Förjupningsspår är ett sätt att följa några kvalitetssäkringsprocesser i olika utbildningsmiljöer.


Kontaktinformation