Beslut och yttrande

Senast ändrad: 18 maj 2022

Den 24 mars 2020 fattade UKÄ beslut om att ge SLU det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

Beslutet är baserat på bedömargruppens yttrande.

Länk:

UKÄ-beslut med bedömargruppens yttrande