Samverkan och stöd

Senast ändrad: 10 juli 2023
Man i motljus i änden av en mörk korridor. Foto.

Invasionen av Ukraina väcker naturligt frågor kring hur individer och organisationer kan hjälpa till. SLU:s ledning arbetar nu med hur vi som lärosäte kan bidra på ett lämpligt sätt inom ramen för vår kärnverksamhet och de uppdrag vi får från regeringen eller andra myndigheter.

Universitetet har en bred samverkan med många aktörer i Ukrainafrågan. Vi samverkar till exempel med regeringen, våra internationella nätverk, andra svenska lärosäten, nationella myndigheter samt regionala och lokala aktörer på våra huvudorter.

Stöd till forskare som flytt från Ukraina

Universitetet ser över vilka möjligheter som finns för att kunna hjälpa ukrainska forskare och hur detta skulle kunna finansieras. SLU är till exempel medlem i Scholars at Risk, SAR, som stödjer forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer och forskningsfinansiärer har tagit initiativ till olika typer av anslag och stipendier som kan nyttjas av forskare från Ukraina som kommer till svenska lärosäten.

Det är viktigt att SLU:s erbjudande av SAR-anställningar samordnas på universitetet och att eventuella förslag kanaliseras via prefekt till personalavdelningen. Man kan dock gärna som forskare sprida information i sina nätverk om möjligheterna att söka via finansiärer och SAR.

Scholars at Risk, SAR

Vetenskapsrådet har samlat information om pågående stödinsatser. Sidan uppdateras löpande.

Stöd till forskare från Ukraina

Så kan du hjälpa

Enskilda anställda och studenter som vill bidra med hjälp och stöd i den uppkomna krisen uppmanas vända sig till etablerade insamlings- och biståndsorganisationer eller de aktörer i civilsamhället som är aktiva inom flyktingmottagandet.

Fakta:

Många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa. På Migrationsverkets webbplats har de samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Migrationsverket