MEKÖL - Protokoll o. dyl.

Senast ändrad: 03 maj 2024

Protokoll och liknande dokument finns här

 1. Protokoll o.dyl. från brukargruppsmöten
  1. Protokoll 2013-05-30
  2. Protokoll 2012-04-26
 2. Protokoll o.dyl. från skyddsronder och liknande arbetsmiljörelaterat material
  1. Skyddsronder
   1. Protokoll från skyddsrond 2023-10-12
   2. Protokoll från skyddsrond 2022-10-13
   3. Protokoll från skyddsrond 2021-09-16
   4. Protokoll från skyddsrond 2020-10-01
   5. Protokoll från skyddsrond 2019-09-17
   6. Protokoll från skyddsrond 2018-09-13
   7. Protokoll från skyddsrond 2017-09-11
   8. Protokoll från skyddsrond 2016-09-05
   9. Protokoll från skyddsrond 2015-08-19
    • Bilaga till skyddsrond 2015-08-19
   10. Protokoll från skyddsrond 2014-09-12
   11. Protokoll från skyddsrond 2013-09-11
   12. Protokoll från skyddsrond 2012-08-29
  2. Säkerhetskontroller av teknisk apparatur
   1. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2023-10-27
   2. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2023-10-27
   3. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2023-10-27
   4. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2022-10-13
   5. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2022-10-13
   6. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2022-10-13
   7. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2021-08-30
   8. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2021-08-30
   9. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2021-08-30
   10. År 2020 gjordes inte de vanliga inspektionerna då MEKÖL var stängt pga corona-pandemin.
   11. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2019-09-27
   12. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2019-09-27
   13. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2019-09-27
   14. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2018-09-19
   15. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2018-09-20
   16. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2018-09-20
   17. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2017-09-06
   18. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2017-09-04
   19. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2017-09-04
   20. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2016-08-26
   21. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2016-08-11
   22. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2016-08-26
   23. Protokoll från servicebesök för skyddsventilation och dragskåp 2016-03-17
   24. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2015-05-25
   25. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2015-05-25
   26. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2015-05-25
   27. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2013-10-23
   28. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2013-10-23
   29. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2013-10-23
   30. Protokoll från inspektion av ögon- och nödduschar 2012-09-19
   31. Protokoll från inspektion av säkerhetsventilation 2012-09-19
   32. Protokoll från inspektion av gasinstallationer 2012-09-19
 3. Dokument av "intern karaktär"
  1. -
 • 2018-06-15 Kontrollerades samtliga länkar och inga brutna länkar med "~" fanns i dokumentet överhuvudtaget! A.S. 

Kontaktinformation