Markägoförhållanden vid Ultuna

Senast ändrad: 06 november 2023

Det är framför allt SLU, Uppsala kommun samt Akademiska Hus som äger marken på och runt Ultuna.

Vem äger vilken mark

Gult = SLU
Grått = Akademiska hus
Rosa = Uppsala Akademiförvaltning
Orange = Uppsala kommun
Blåstreckat område anger läge för dagvattendamm

Markägarförhållanden 2020

Markägarförhållanden på Ultuna, karta.

Markägarförhållanden 2022

Markägarförhållanden på Ultuna, karta.