Styrning, organisation och arbetssätt

Senast ändrad: 11 september 2023

Styrgrupper, projektgrupper och mötesformer. Här kan du läsa om hur processerna styrs och hur de olika delarna samverkar


Kontaktinformation

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se