Tillståndshavare

Senast ändrad: 28 april 2022

Tillståndshavaren ska namnges i verksamhetstillståndet och ska vara en person som har behörighet i paritet med ansvar.

Vid SLU är rektor tillståndshavare för all försöksdjursverksamhet.

Det åligger tillståndshavaren att se till att verksamheten bedrivs enligt de gällande lagkraven för försöksdjur. Vid SLU specificeras dessa krav i rektors delegationsordning.


Kontaktinformation

Koordinator för försöksdjursfrågor:

Agronomie doktor Katarina Cvek
djurforsok@slu.se