Försöksdjursrådet

Senast ändrad: 05 april 2017
SLU_150216_3505_jsg.jpg

Försöksdjursrådet (Föd) är SLU:s djurskyddsorgan och arbetar för att stärka djurskyddet för djur som används inom forskning och undervisning på SLU.

Försöksdjursrådet på SLU bildades 2014, enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur SJVFS 2012:26; Saknr L 150 (Länk). I lagtexten talas om djurskyddsorgan, men vi har valt att kalla det Försöksdjursråd på vårt universitet. Rådet ska stärka djurskyddet på SLU.

Försöksdjursrådet arbetar bland annat med nedanstående uppgifter. Tveka inte att kontakta rådet om du har frågor eller funderingar.

 

Checklistor

Som hjälp i planeringen av djurförsök och inför externa djurskyddskontroller finns följande checklistor:

Checklista vilda djur

Checklista övriga djur

Besök i verksamheten

Försöksdjursrådet får ibland förfrågningar om att besöka verksamheter för att hjälpa till med internkontrollen eller presentera sig och sin verksamhet. Kontakta oss om du vill att vi gör ett besök i din verksamhet.  

Etisk prövning utomlands

Sveriges regionala djursförsöksetiska nämnder behandlar inte ansökningar av försök som ska utföras utomlands. Vid djurförsök som utförs av SLU-forskare i länder där ingen möjlighet till djurförsöksetisk prövning finns kan Föd erbjuda en granskning av försöksplanen.

Blankett för etisk prövning av djurförsök utomlands.

Granska SOP:ar och andra dokument

Bland Föd:s åligganden ingår att  granska interna och operativa rutiner i samband med övervakning, rapportering och uppföljning i anslutning till välfärden för de djur som förvaras eller används på universitetet. Om ni vill att Föd granskar era SOP:ar och andra dokument som rör djuranvändningen i forskning och undervisning, så kontakta oss.

Utplacering av försöksdjur i hem

Ibland händer det att SLU får förfrågningar från privatpersoner som önskar överta djur som använts till forskning/undervisning. I undantagsfall kan det bli aktuellt att utplacera SLU-ägda djur till privata hem. I dessa fall skall nedanstående policy följas.

Policy om utplacering av försöksdjur i hem.

Ledamöter i Försöksdjursrådet

Katarina Cvek     koordinator för försöksdjursfrågor, ordförande
Erik Petersson prof., NJ-fakulteten, vice ordförande
Jon Arnemo expert, S-fakulteten
Henrik Ericsson universitetsdjursjukhusdirektör, UDS
John Pringle prof., VH-fakulteten
Paulina Wahlgren studentrepresentant
Lotta Jäderlund sekreterare, planeringsavdelningen
Petter Kjellander  prof., NJ-fak, suppleant för Erik Petersson
Sonya Juthberg fo. ing., S-fak. suppleant för Jon Arnemo
Arne Persson   chefsveterinär, UDS, suppleant för Henrik Ericsson
Marianne Jensen-Waern    prof., VH-fak, suppleant för John Pringle

Protokoll från Föd:s möten