Koordinator för djurförsök

Senast ändrad: 22 juni 2022

På SLU finns en koordinator för försöksdjursfrågor som ansvarar för:

  • kontroll av tillstånd
  • samordning av tillsyn
  • utbildning av personal och studenter
  • representation i djurförsöksetiska nämnden
  • rådgivning

Kontaktinformation

Koordinator för försöksdjursfrågor:

Agronomie doktor Katarina Cvek
djurforsok@slu.se