Försöksledare och djurvårdande personal

Senast ändrad: 16 januari 2024

För en försöksledare/forskare som ska utföra djurförsök är det ett krav:

  • att delta i samråd inför planering av djurförsök,
  • att dokumentera samrådet och att vid förfrågan kunna uppvisa denna dokumentation,
  • att ge klara instruktioner till den djurvårdande personalen om försöket inklusive vilka befogenheter de har att ta ett djur ur försöket eller att avliva djur.

Djurvårdande personal, fältassistenter, provfiskare m. fl.

De personer som sköter och hanterar djur i ett djurförsök ska inom sig utse en representant som ska delta i samråd vid planering av djurförsök. De ska också genast kontakta försöksledare, ansvarig föreståndare för djurens välbefinnande och skötsel eller försöksdjursveterinär/expert vid misstanke om avvikelser från det djurförsöksetiska tillståndet, samt att följa instruktionerna från försöksledare.


Kontaktinformation

Koordinatorer för försöksdjursfrågor

Katarina Cvek, agronomie doktor
Sara Persson, veterinärmedicine doktor 

djurforsok@slu.se