Anmälan anpassad tentamina i Uppsala

Senast ändrad: 23 oktober 2020

Du som är beviljad stöd vid tentamen och avser att använda det vid denna tentamen, fyll i nedanstående uppgifter och tryck på skicka knappen.

Ange förnamn:

Ange efternamn:

VIKTIGT! Ange personnummer, ex ÅÅÅÅMMDD-XXXX (12 siffror med bindestreck):

Viktigt! Ange eventuellt tillfälligt personnummer, ex. ÅÅÅÅMMDD-TXXX:

Ange din studentmailadress. All kommunikation sker endast via SLU:s adresser:

Ange endast din kurskod i formatet två bokstöver och fyra siffror, ex AB1234

Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

OBS! Kurskod och datum hittar du i Ladok Student, se bild nedanför.

Beviljat stöd jag önskar använda vid denna tentamen:
Är du osäker på vilket stöd du har rätt till, gå in på Nais och kolla.

Skrivtid
Mindre grupp
Enskilt
Dator

Har du beviljat stöd som inte har en egen ruta ovan. Uppge ditt stöd här:

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter
Sidansvarig: ssm-webb@slu.se