Hjälp med tillgänglighet

Senast ändrad: 03 juli 2023

Det finns såväl upphandlade leverantörer som internt stöd att ta hjälp av.

Tillgänglighet på webben

Instruktioner om tillgänglighet för dig som är webbpublicerare finns på medarbetarwebben.

Kontakt: webbredaktionen@slu.se

Rörligt innehåll 

Mallar i Word och Indesign

Grafisk service

Grafisk service kan mot debitering hjälpa till att tillgänglighetsanpassa pdf:er samt filer skapade i Word och Indesign.

Kontakt: mikaela.tobar@slu.se 

Upphandlade leverantörer

SLU har avtal med flera kommunikationsbyråer om du behöver hjälp med att skapa tillgängligt innehåll. 

Kontakt: varumarke@slu.se