Chefsdilemman

Senast ändrad: 04 april 2024

Här kommer vi löpande fylla på med olika chefsdilemman som du kan hamna i som chef och där vi ger vår rekommendation på hur du bör agera vid de tillfällena, med förslag på steg-för-steg och processer.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU