Minnesanteckningar från möte med WaterCOG 2020-03-25

Senast ändrad: 24 november 2023

Minnesanteckningar från WaterCOG:s möte 2020-03-25.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44