Aktivitetsrapport 2022-03-04

Senast ändrad: 24 november 2023

Här hittar du SLU Vattenforums aktivitetsrapport från 2022-03-04 med tillhörande appendix 1, 2 och 3.


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44