Aktivitetsrapport 2021-09-21

Senast ändrad: 24 november 2023

Här hittar du SLU Vattenforums aktivitetsrapport från 2021-09-21 med tillhörande appendix.


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44