Utbildningsnämnden

Senast ändrad: 12 juli 2021

Parallellt med valet till fakultetsnämnderna ska nya ledamöter till utbildningsnämnden utses. Den har samma mandatperiod som fakultetsnämnderna.

Rektor utser de ledamöter i utbildningsnämnden, som inte är studenter, efter förslag från SLU:s valberedning. Rektor kan acceptera valberedningens förslag men också avvisa hela eller delar av det.

Utbildningsnämnden består av ordförande, fem ledamöter som är lärare, tre ledamöter som är utsedda av Sluss (SLU:s Samlade Studentkårer) samt eventuellt en extern ledamot som utses av rektor efter samråd med dekanerna. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Sidansvarig: mw-red@slu.se