Medarbetarwebben

Valet till fakultetsnämnderna 2021

I höst är det val till SLU:s fyra fakultetsnämnder för mandatperioden 2022–2024. Även en ny utbildningsnämnd ska utses för samma period.

Loading…