SLU-nyhet

Nytt om nät 2.0

Publicerad: 02 juli 2024

En större aktivering av vårt nya WiFi, den första piloten, är nu genomförd med goda resultat.

Den 18 juni sjösatte vi framgångsrikt vår första pilot och en större aktivering av vårt nya WiFi i Nät 2.0. Aktiveringen genomfördes i IT-korridoren på bottenvåningen i Östra Längan, Ulls hus. Piloten gick mycket bra, med endast några få mindre problem som snabbt kunde lösas under samma vecka.

Nytt WiFi enbart i nya nätet

Värt att känna till är att projektet har valt att i ett första skede enbart aktivera WiFi i det nya nätet. Det trådbundna nätet ligger kvar i det gamla nätverket under en övergångsperiod. Detta görs av två anledningar:

  • Vi minskar den tekniska komplexiteten genom att börja med enbart WiFi och minskar därmed även risken att något går fel. Genom att fortsätta erbjuda det gamla nätet via kabel så finns också en omedelbar ”fall back” som kan nyttjas tills eventuella problem är lösta.
  • Genom att erbjuda ett nytt WiFi och starkt uppmuntra alla kontorsanvändare att nyttja detta istället för det trådbundna nätverket får vi bättre dataunderlag över hur stort verkligt behov för trådbundet nät som finns. Detta är viktigt eftersom det innebär en väldigt stor kostnad att förse en byggnad med ett omfattande trådbundet nätverk. Kan vi skifta så många enheter som möjligt till WiFi (typexemplet är en vanlig kontors-laptop) så minskar behovet för SLU att köpa in dyr kompletterande utrustning.

Framsteg i planeringen och monteringen av WiFi-utrustning

  • Majoriteten av möten med lokala kontakter i verksamheten har genomförts för att samla in information om specifika nätverksbehov per byggnad.
  • Med hjälp av denna information har en stor del av radioplaneringen slutförts, vilket innebär att vi nu har en plan för var WiFi-utrustning ska monteras i byggnaderna.
  • WiFi-utrustning har installerats på SLU:s olika orter runtom i landet. Hittills har över 1000 accesspunkter blivit uppsatta.

Ny Projektledare för Nät 2.0

Från och med 1a juli kommer Stefan Lundman att avsluta sin konsultanställning och lämnar därmed också uppdraget på SLU. Vi tackar Stefan för ett väl utfört arbete. Projektledarrollen för Nät 2.0 kommer tas över av Cathrine Östholm med stöd av Josefina Röckert.

Vad händer i framöver?

Under sommaren kommer vissa projektaktiviteter att fortgå, främst montering av ny utrustning på flera orter runtom i landet, men överlag går vi nu in i en lugnare period under ett par veckor. Projektet kommer efter semestern återkomma med planer för hur och när resterande aktivering av nätet planeras ske.

Många av er har varit i kontakt med Jonas Västibacken avseende att inventera utrustning som idag finns uppkopplat mot det gamla nätet. Vi vill passa på att påminna om detta arbete och höra av er till Jonas ifall ni inte har skickat in all information.

Relaterade sidor: