SLU-nyhet

Ambitiöst program på Borgeby fältdagar

Publicerad: 03 juli 2024
En bild av ett utomhusevenemang med flera vita tält och flaggor i ett stort öppet fält under en klarblå himmel. Det finns olika grödor som växer i rader och många människor spridda över platsen. Evenemanget verkar vara en lantbruksmässa eller utställning.

Varmt, livfullt och inbjudande! Mitt i Borgeby fältdagar karaktäristiska myller av förväntansfulla besökare och utställare, försöksodlingar och stora maskiner tog SLU plats som en självklar aktör i de gröna näringarna. I det stora tältet fanns SLU:s studenter och forskare för att prata med besökarna.

– Vi ville i år signalera att SLU är en plats man vill vara på: det är familjärt och man lär sig mycket nytt, säger Jill Streimert som varit SLU:s projektkoordinator.

Förberedelserna för mässdeltagandet började redan i december och tog ordentlig fart direkt efter jullovet. Jill vikarierar för Fanny Malmström och det är första gången som hon koordinerar SLU:s deltagande på fältdagarna, något hon beskriver det som väldigt roligt och utmanande.

De fantastiska studenterna

– Vi har haft 19 studenter som hjälpt till och arbetat i montern, berättar Jill. Att jobba med studenterna ger otroligt mycket energi och glädje och de har verkligen satt stämningen i montern. Vi är otroligt glada över det fina samarbete vi haft med studentkårerna, Alnarps studentkår, Lantmästarkåren och Ultuna studentkår.

Under mässan gavs ett tjugotal programpunkter i SLU:s monter, där forskare och studenter delade med sig av kunskaper. På plats som utställare fanns Plantlink, Grogrund, Gigacow, Epok, Hydrojar, NewClim, Therese Bengtsson med en poster om stinksot samt Edvin Nilsson med en poster om extremväder. I en del av tältet visades drönare upp för de intresserade, i en annan såldes egenodlade blommor och programstudierektorerna var redo att diskutera utbildningar med hågade personer.

– Vi är mycket tacksamma för alla som lagt tid, energi och kunnande på att göra montern till en välkomnande plats och som bidragit till att visa upp SLU:s mångsidighet, säger Jill.

Men var är ungdomarna

– Det svåraste har varit att få vår unga målgrupp att komma till montern, säger Jill, för fast att det var så många som hittade in till oss så är de inte i åldersgruppen 16–30 år, som vi vill locka till utbildningarna.

På initiativ från HIR Skåne, som en del i deras satsning att stärka attraktionskraften i de gröna näringarna, hade montern besök av tre grupper med studie- och yrkesvägledare som fick höra direkt från studenterna om hur det är att plugga vid SLU, under ledning av LTV:s prodekan Karl Lövrie. Ett inslag som blev både lyckat och uppskattat.

Popcorn och glass räddningen

När temperaturen klättrade upp mot 30 grader lockade salta popcorn och mjukglassen i SLU:s monter. Många besökare valde att stanna lite längre i tältets solskydd med en lätt vind fläktande från de öppna sidorna.

Även om detta var Jills första gång som koordinator är det absolut inte första gången hon är på Borgeby fältdagar.

– Jag har ju varit här som besökare i 20 år, berättar Jill. Något av det roligaste tycker jag har varit traktorerna – jag älskar stora traktorer! – men också seminarierna. Jag har gillat att lyssna till forskare och nya rön. Sen måste jag såklart nämna Gropen.

Text och foto samtliga bilder: Johanna Grundström.

Om Borgeby fältdagar

Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne med medarrangörerna Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara. Varje år möts över 400 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. 

https://www.borgebyfaltdagar.se/

Om SLU:s deltagande

SLU:s budget ligger på ca 650 000 kr, där den större delen går till själva mässplatsen. Koordinatorn Jill Streimert hör till enheten för samverkan och utveckling vid LTV-fakulteten i Alnarp.

Om Gropen

Gropen är ett klassiskt inslag på Borgebyfältdagar, och ger en unik möjlighet att studera hur det ser ut två meter ner under markytan och hur olika grödor, växtföljder och åtgärder påverkar till exempel rötter och markstrukturer.

Gropen är ett samarbete mellan HIR Skåne, Yara, SLU, Greppa Näringen, Nordkalk Lantbruk, och Svensk Raps/Sveriges Frö- och oljeväxtodlare.

Se filmen Grejen med Gropen här

Vädrets makter

Människor hukar i kraftigt regn. Det är till sist alltid vädret som avgör upplevelsen av mässdagarna. Så här såg det ut 2016 då hela Borgeby gick i vågor. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt. 

Relaterade sidor: