SLU-nyhet

Sortval i ekologisk odling 2024

Publicerad: 07 maj 2024
Ett fält med en rad råg bredvid en rad rågvete.

Nu finns årets upplaga av sortval i ekologisk odling publicerad. Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis under perioden 2019–2023. Resultaten är kommenterade med hänsyn till områden, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är ibland även gjorda med den konventionella sortprovningen.

Ekologisk sortprovning har gjorts sedan 1987. Den konventionella provningen av sorter kan inte ersätta den ekologiska, det finns viktiga skillnader. Till exempel är kortvuxna sorter, som ger ett bra resultat vid hög kvävegödsling på de bästa odlingsjordarna, inte fullt lika bra i ekologisk odling, där långa sorter verkar gå bättre.

Läs hela rapporten här: Sortval i ekologisk odling 2024


Kontaktinformation