SLU-nyhet

Intresseanmälan till IPCC-möte

Publicerad: 21 maj 2024

Nu finns möjlighet för dig som har en bred kunskap om klimatförändringen och relaterade frågor att anmäla ditt intresse att delta i ett förberedande möte angående IPCC:s sjunde utvärderingsrapport. Mejla in din intresseanmälan senast den 28 maj 2024.

Det förberedande mötet (Scoping meeting) handlar om att utarbeta ett förslag till disposition i den sjunde utvärderingsrapportens tre delrapporter: ”Den naturvetenskapliga grunden”, ”Effekter, klimatanpassning och sårbarhet” samt ”Att begränsa klimatförändringen”. Arbetet att ta fram dessa kommer att ske i tre arbetsgrupper. Rapporten ”1994 Technical guidelines on adaptation” kommer dessutom att uppdateras parallellt med arbetet med delrapporterna.

Mötet planeras till december 2024

IPCC söker experter som har en bred kunskap om klimatförändringen och relaterade frågor. Se länk nedan för ytterligare detaljer om vilken expertis som efterfrågas:

IPCC calls for nomination of experts to draft outline of the Seventh Assessment Report 

Det förberedande mötet kommer att resultera i ett så kallat Scoping paper, med ett förslag till disposition i delrapporterna samt en tidslinje för dess genomförande. Det förberedande mötet är preliminärt planerat att hållas i Kuala Lumpur, Malaysia i december 2024.  Dispositionsutkastet kommer att skickas till panelen för godkännande i början av 2025, innan författargrupper kan väljas ut för att arbeta med rapporten.

Läs mer och skicka in intresseanmälan på SMHI:s hemsida

Texten är ursprungligen publicerad på SMHI:s hemsida

Stöd för författarbidrag till IPCC-rapporter

Stöd finns tillgängligt för SLU-forskare att engagera sig i författaruppdrag med IPCC – som kan sträcka sig från framtida utvärderingsrapporter till särskilda rapporter om specifika ämnen.

Författarbidrag till IPCC-rapporter begärs vanligtvis in natura, och därför strävar SLU efter att ge ekonomiskt stöd för att underlätta forskarnas engagemang i denna värdefulla process.

Summan av tillgängligt stöd ska variera beroende på behov. Förfrågningar är välkomna till global@slu.se (ämnesrad ‘IPCC-författarskapsstöd’)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se