SLU-nyhet

Tora Råberg – ny Epokforskare med fokus på livsmedelsberedskap

Publicerad: 11 april 2024
Foto av Tora stående i en skog med flera stora ljusa svampar i händerna.

Tora Råberg är det senaste tillskottet i Epoks forskargrupp och har som uppdrag att koordinera olika områden av livsmedelsberedskap kopplat till ekologisk produktion. Tora är hortonom och arbetar till vardags på RISE där hon hjälper uppdragsgivare att ställa om processer till ökad hållbarhet ur ett klimat- och miljöperspektiv. Hon har även jobbat med en kartläggning av beredskapen inom lantbruket.

Tora disputerade 2017 med en avhandling om ekologisk livsmedelsproduktion utan tillgång till stallgödsel.

– Jag utvärderade bland annat hur skörden i frilandsodling påverkades av samodling av spannmål, grönsaker, baljväxter och en sexartsvall i en sexårig växtföljd. Jag har med mig mycket viktig kunskap från mina studier eftersom kväve- och energitillgång är grundläggande aspekter när vi tittar på livsmedelsberedskap, säger Tora.

Innovation för ökad beredskap är ett annat område som Tora arbetat med.  Bland annat har hon deltagit i projekt med spillvärme till växthus för ökad inhemsk produktion, cirkulära system med företaget Gårdsfisk och utvärdering av grödor i ett agrivoltaiskt system med solceller kombinerat med framtida gårdsproduktion av ammoniak som kan användas till gödning eller elektrobränsle.

På fritiden gillar Tora att vandra i naturen och har en passion för udda ätliga växter som exempelvis jordmandel, potatisböna och citronverbena. Hon är också engagerad i beredskap på fritiden i en kvinnlig beredskapsgrupp och i Frivilliga Resursgruppen i Lunds kommun.

Läs mer om Toras arbete på RISE


Kontaktinformation