SLU-nyhet

SLU Youth Institute sprider kunskap om tryggad livsmedelsförsörjning

Publicerad: 03 april 2024
Personer tittar på växt i växthus

Ytterligare ett läsår med SLU Youth Institute börjar lida mot sitt slut. Flera hundra elever har jobbat intensivt med att hitta lösningar på några av världens stora utmaningar kopplat till tryggad livsmedelsförsörjning. Nu är det de tre rundabordssamtalen kvar att genomföra, dit 25 elever från varje upptagningsområde bjuds in för att presentera sina uppsatser för experter från akademin, näringslivet och andra myndigheter.

Under året har närmare 500 elever från Landskrona, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Lycksele, Strömsund och Umeå tagit sig an utmaningen att skriva om ett globalt problem kopplat till tryggad livsmedelsförsörjning. Genom att välja ett problem kopplat till ett specifikt land har eleverna fått fördjupa sig i någon eller några av de komplexa utmaningar världen står inför och presentera hållbara lösningar till dessa.

”Efter ett intensivt läsår är vi otroligt stolta över alla de gymnasieelever som tagit sig an den utmanande uppgiften att skriva en uppsats om någon av alla de globala utmaningar som finns och samtidigt utökat sina kunskaper om vad tryggad livsmedelsförsörjning är och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att göra världen lite mer hållbar.” säger Anna-Klara Lindeborg, projektkoordinator Uppsala. 

Av de närmare 500 elever som skrev uppsatsen har drygt hundra valt att skicka in sina uppsatser för att ha möjlighet att bli utvalda och därmed muntligt få presentera sina valda problem och lösningar för experter inom livsmedelsområdet under en eftermiddag på ett av SLU:s campus.

”Den största vinsten med SLU Youth Institute är att få sprida kunskapen om tryggad livsmedelsförsörjning till så många unga runt om i Sverige. Vi är otroligt glada att så många har valt att delta i programmet och nu har ny kunskap att ta med sig i livet.” - säger Elisabeth Nyström, projektkoordinator Umeå. 

De deltagande lärarna har valt att ta sig an uppgiften utifrån sina egna ämnesområden, vilket har resulterat i en fantastisk blandning av olika vinklar och inriktningar. Ett flertal klasser har valt att jobba med uppsatserna inom engelskan, andra inom geografi, svenska, naturvetenskapliga ämnen eller politik. 

Nu önskar vi alla som ska delta på rundabordssamtalen ett stort lycka till! 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38