SLU-nyhet

Ta del av materialet från årets första institutionsråd

Publicerad: 26 april 2024

Nu kan du ta del av anteckningar och presentationer från årets första institutionsråd (IR) som hölls den 18 april. Du hittar materialet på vår gemensamma Sharepoint.

For English, please change language at the top of the page.

Kort sammanfattning av mötet

Årets första IR var bakåtblickande och fokuserade på hur det föregående året har gått med avseende på ekonomi, uppdragen inom miljöanalys, forskning och utbildning. Mötet leddes av Noel Holmgren och hade deltagare från olika ansvarsområden inom SLU Aqua. Mötet hölls både fysiskt på plats på Ultuna och via Zoom och var på svenska. 

Exempel på punkter från mötet

  • SAMSAS (samordningsgruppen för miljöanalys) lyfte fram hur viktigt det är att hänga med i den tekniska utvecklingen och med anledning av detta har de infört seminarieserien Tekniksprånget, där de bjuder in interna och externa experter som berättar om sitt ämne på ett grundläggande och pedagogiskt sätt så att alla kan känna att de hänger med i utvecklingen.
  • Det pågår just nu en utredning om SLU Aquas databaser med fokus på lagring, finansiering och datahanteringsplaner. SLU Aquas ledningsgrupp hoppas på att kunna effektivisera institutionens hantering av databaser och få till en hållbar finansieringsplan för dessa.
  • SLU Aquas ledningsgrupp arbetar med att få igenom ett annat och mer effektivt upplägg med beställningen från HaV (Havs- och vattenmyndigheten).
  • SLU rankas högt av internationella studenter, och där SLU får höga betyg. Som arbetsgivare hamnar även SLU högt i olika undersökningar.
  • Våra kurser på SLU Aqua får höga betyg av studenterna. Våra kurser ligger på över 4 på en 5-gradig skala i betygsättningen vilket är mycket positivt.

Ta del av materialet

Här kan du läsa minnesanteckningarna från IR den 18 april 2024.

Här hittar du samtliga anteckningar och presentationer från IR den 18 april 2024.

Om IR

IR är rådgivande till prefekten i strategiska frågor och andra institutionsövergripande frågor. I IR ingår prefekt, biträdande prefekt, samtliga avdelningschefer, administrativ chef, kommunikatör, studierektor och ämnesprofessorer, ordföranden från våra samordningsgrupper, representant för arbetet med fortlöpande miljöanalys (foma), fackliga representanter och representant för institutionens doktorander. 

IR har möten cirka tre gånger om året.

Ta del av mötesanteckningar och protokoll för hela SLU Aqua

Här hittar du en lista med länkar till våra minnesanteckningar och protokoll på SLU Aqua.


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93