SLU-nyhet

Rekord för doktoranderna - fördubbling på få år

Publicerad: 25 mars 2024
porträtt på en man

Sydsvensk skogsvetenskap har aldrig haft så många forskare och studenter som nu. Den starka tillväxten kräver en kraftsamling på ny forskning och undervisning, konstaterar prefekten Magnus Löf i årsrapporten.

För ungefär 35 år sedan lades grunden till vad som idag är Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Vår institution har utvecklats i takt med samhället och olika skogspolitiska förändringar. 

Idag består institutionen av flera olika discipliner och vi har ett brett perspektiv på hur skogen kan användas samtidigt som vi ansvarar för mycket undervisning. 

30-tal doktorander

I förra årets krönika nämnde jag alla våra nya forskningssatsningar finansierade från olika forskningsstiftelser och skogsnäringen. Året 2023 har präglats av arbete för att starta upp dessa. Projekten skall hitta fungerande former for samarbete, fältarbete skall genomföras och personal skall rekryterats. I skrivande stund är det uppemot 30 doktorander inskrivna på institutionen och fler är på väg in! 

Det är väldigt glädjande att ser hur de arbetar hårt med framtidsinriktade och tillämpade doktorandprojekt till stor nytta för skogssektorn i bred bemärkelse. 

Tre parallella årskullar

Under året har vi också lagt ned mycket arbete på att organisera våra undervisningsprogram. Det internationella kandidatprogrammet Forest & Landscape är nu fullt utbyggt och tre årskullar kör parallellt i våra undervisningslokaler.Det är mycket glädjande att så många studenter söker sig till programmet! 

Tillsammans med vår internationella master Euroforester innebär det att institutionen kommer att utbilda många av framtidens skogliga experter.

Krav på flexibilitet

Att växa som institution är i huvudsak positivt, men ställer också höga krav på medarbetarna när det gäller flexibilitet och samarbetsförmåga. Här tycker jag att ni alla håller världsklass och vill tacka för ett gott arbete under 2023.

Tack till Magnus och Per!

Under året har två medarbetare gått i pension. Jag vill tacka Magnus Mossberg och Per Fornling för deras insatser för den skogsvetenskapliga forskningen.

Magnus Löf, prefekt


Kontaktinformation