SLU-nyhet

Nytt från CNV februari 2024

Publicerad: 13 mars 2024

Webbinarier om allemansrätten och klimatdialog. Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma – och CNV:s höjdpunkter!

Senaste nytt från SLU Centrum för naturvägledning

Nya kommunikationsråden för allemansrätten

Dialog om klimat 19 mars

Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma

CNV:s höjdpunkter 2023

Nytt från CNV - februari 2024


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv