SLU-nyhet

Nu är växtskyddsavsnittet på Ekofakta uppdaterat

Publicerad: 21 mars 2024

Växtskyddsavsnittet under ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” på ekofakta.se är nu uppdaterat. Avsnittet tar upp frågor kring växtskydd och bekämpningsmedel i ekologiskt och konventionellt lantbruk som exempelvis metoder, användning och risker. ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” innehåller i dag nio avsnitt om exempelvis klimatpåverkan, markbördighet, avkastning och djurvälfärd och som revideras och uppdateras löpande.


Kontaktinformation