SLU-nyhet

Nu är det lättare att beskriva lantbruksvetenskapliga data i SND:s forskningsdatakatalog

Publicerad: 06 mars 2024

SLU:are publicerar regelbundet data i Svensk nationell datatjänsts (SND) forskningsdatakatalog. Tack vare ett samarbete mellan SND och SLU är det nu lättare att beskriva lantbruksvetenskapliga data i katalogen.

När ett dataset publiceras i forskningsdatakatalogen ska det beskrivas för att det kunna hittas och återanvändas. För att underlätta för forskarna och miljöanalytikerna att beskriva de data de publicerar finns olika ämnesprofiler med anpassade metadataelement att välja på. Nu finns en ny ämnesprofil för lantbruksuniversitet som bland annat innehåller uppgifter om insamlingsmetod (till exempel provtagning, försök eller experiment) och instrument.

Om Svensk nationell datatjänst

Svensk nationell datatjänst har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SLU ingår i det konsortium som driver SND och bidrar till utvecklingen av SND:s tjänster, bland annat genom att två av SND:s så kallade domänspecialister är anställda vid SLU. Domänspecialisternas uppgift är att bevaka utvecklingen av forskningsdatahantering inom speciella ämnesområden (domäner). SLU:s domänspecialister är experter på forskningsdatahantering inom klimat- och miljöområdet och är anställda på avdelningen Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket.

Personal från DMS bidrar också genom att kurera (granska och hjälpa till att förbättra) de dataset (och deras metadata) som SLU:are vill publicera i forskningsdatakatalogen, i syfte att öka återanvändbarheten av data.