SLU-nyhet

Naturvägledaren 1/2024: Europeisk utblick

Publicerad: 13 mars 2024
Deltagarna på konferensen

Naturvägledaren spanar denna gång mot resten av Europa, och på goda exempel på samarbeten och satsningar. Här finns inspiration från Interpret Europes och Europarcs konferenser 2023.

Naturvårdsbudgeten halverades för ett par år sedan och nedskärningarna fortsätter 2024. Skötsel av värdefull natur, de lokala naturvårdssatsningarna (LONA) och inte minst Sveriges drygt 30 naturum är verksamheter som drabbas hårt av besparingskrav. Naturum finns till för att visa vägen till naturen, att förklara, inspirera och engagera. De och annan naturvägledning behövs som motvikt i en värld av oro och våld, natur- och klimatkris. Ett naturlyft genom kommunikation om natur skulle behövas i Sverige, inte minst för att leva upp till internationella åtaganden. Det är också vad vi på CNV föreslår i detta inspel till Sveriges strategi för det globala ramverket för biologisk mångfald (PDF, se sista avsnittet). Mer om det framöver. Naturvägledaren spanar denna gång mot resten av Europa, och på goda exempel på samarbeten och satsningar. 

Naturvägledarens innehåll

Samverkan för naturvård - inryck från Europarc-konferens 

Nationalparker med ökad räckvidd

Nature academy

Att skapa lärande landskap – intryck från Interpret Europes konferens

Unesco geoparker

Utvärdering av digital naturvägledning

 

Här är e-postversionen av Naturvägledaren 1/2024.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv